Site icon Võ Minh Tuấn Blog

[Plugins] Perfmatters 1.9.1 – WordPress Performance Plugin

Perfmatters 1.9.1 Nulled – WordPress Performance Plugin

Perfmatters Plugin các trang web WordPress chậm bị mất hiệu lực có tỷ lệ thoát cao hơn và ít chuyển đổi hơn. Plugin perfmatters được tạo bởi các chuyên gia về hiệu suất web để tăng tốc trang web của bạn.

DEMO PERFMATTERS WORDPRESS PLUGIN

Tính năng Plugin WordPress Perfmatters

 • Tắt API Google Maps
 • Hỗ trợ nhiều trang
 • Thay đổi URL đăng nhập WordPress
 • Phân tích cục bộ
 • Tắt nhận xét WordPress
 • Bật tính năng tải chậm
 • Tắt API REST
 • Xóa các liên kết API REST
 • Thay đổi khoảng thời gian tự động lưu
 • Tìm nạp trước DNS
 • Kết nối trước
 • Tắt các tập lệnh và kiểu WooCommerce
 • Tắt các tiện ích WooCommerce
 • Tắt hộp meta trạng thái WooCommerce
 • Tắt phân đoạn giỏ hàng WooCommerce (AJAX)

HT1

 • Tắt các tập lệnh trên mỗi trang / bài đăng
 • Tắt các tập lệnh bằng Regex
 • CDN Viết lại
 • Tắt công cụ đo độ mạnh mật khẩu
 • Thêm biểu tượng yêu thích trống
 • Tắt Google Fonts
 • Thêm mã vào đầu trang hoặc chân trang
 • Tắt tự pingback
 • Tắt API nhịp tim của WordPress
 • Thay đổi tần số API nhịp tim
 • Tắt và giới hạn các sửa đổi bài đăng

HT2

 • Tắt biểu tượng cảm xúc
 • Tắt nhúng
 • Xóa các chuỗi truy vấn
 • Tắt XML-RPC
 • Loại bỏ di chuyển jQuery
 • Xóa số phiên bản WordPress
 • Xóa liên kết wlwmanifest
 • Xóa liên kết RSD
 • Xóa liên kết ngắn
 • Tắt nguồn cấp dữ liệu RSS
 • Xóa liên kết nguồn cấp dữ liệu RSS
 • Xóa Dashicons

Tải xuống Plugin WordPress Perfmatters

Lưu ý:  Nếu bạn đang gặp sự cố với Plugin WordPress Perfmatters hãy gửi sự số vào mục liên hệ.

Exit mobile version