Site icon Võ Minh Tuấn Blog

[Plugins] Chia sẻ Mailpoet Premium 3.89.0 + Mailpoet Free 3.89.3 miễn phí

Mailpoet Premium 3.89.0 Nulled + Mailpoet Free 3.89.3 – Better Email WordPress Plugin

Mailpoet Premium Email tốt hơn cho các trang web được hỗ trợ bởi WordPress. Gửi email đẹp đến hộp thư đến mọi lúc và tạo người đăng ký trung thành.

Các tính năng của Plugin WordPress Mailpoet

  • Cập nhật blog về Autopilot
  • Nói xin chào – Tự động
  • Thu thập email và phát triển danh sách của bạn
  • Phân tích và tối ưu hóa với số liệu thống kê
  • Quản lý người đăng ký
  • Cơ sở hạ tầng giao hàng nâng cao
  • Nhóm hỗ trợ thân thiện
  • Tuân thủ GDPR

Tải xuống Plugin Mailpoet WordPress

Lưu ý:  Nếu bạn đang gặp sự cố với Mailpoet Premium 3.89.0 + Mailpoet Free 3.89.3 hãy gửi sự số vào mục liên hệ.

Exit mobile version