Site icon Võ Minh Tuấn Blog

Chia sẻ plugin Gravity Forms 2.6.3.2 – WordPress Form Plugin

Chia sẻ plugin Gravity Forms 2.6.3.2 - WordPress Form Plugin

Gravity Forms là plugin biểu mẫu hàng đầu cho WordPress Form Builder. Gravity Forms Plugin là một plugin biểu mẫu liên hệ tốt nhất cho các trang web hỗ trợ WordPress.

DEMO GRAVITY FORMS WORDPRESS PLUGIN

Các tính năng của Plugin WordPress Gravity Forms

Tải xuống Plugin WordPress Gravity Forms

Lưu ý:  Nếu bạn đang gặp sự cố với plugin Gravity Forms 2.6.3.2 hãy gửi sự số vào mục liên hệ.

Bạn cần tải 2 file bên dưới về: Gravity Forms AddonsPlugin WordPress Gravity Forms

TẢI XUỐNG GRAVITY FORMS ADDONS

Exit mobile version