Site icon Võ Minh Tuấn Blog

Bản quyền

Tất cả bài viết trang thuộc về blog vominhtuan.com.

Để tránh những việc xảy ra tranh chấp về nội dung khi bạn có ý định phát hành tại trang web khác mình có vài điều nhắn đến bản quyền nội dung trên trang.

Quy định về chia sẻ bài viết

Với những điều nhỏ nhoi ở trên, mong các bạn tuân thủ theo, nếu cố ý coppy nội dụng thành riêng cá nhân, chúng tôi buộc lòng report site của các bạn theo DMCA quốc tế.

Thank you!

Võ Minh Tuấn.

Exit mobile version