Bản quyền

Tất cả bài viết trang thuộc về blog vominhtuan.com.

Để tránh những việc xảy ra tranh chấp về nội dung khi bạn có ý định phát hành tại trang web khác mình có vài điều nhắn đến bản quyền nội dung trên trang.

Quy định về chia sẻ bài viết

  • Tất cả bài viết trên blog đều do mình viết ra, cho nên các bản quyền thuộc về mình và sẽ chịu trách nhiệm trên nó.
  • Bạn không được sử dụng nội dung trên trang bcho việc in ấn phát hành thương mại hoặc tài liệu cho nhân viên/ khách hàng.
  • Mọi hành động lấy nội dụng từ vominhtuan.com phải ghi rõ ràng “Nguồn bài viết từ vominhtuan.com”  và kèm đường dẫn đế nội dung gốc.
  • Hình ảnh trên blog không được cắt xén chỉnh sử lại thành ảnh riêng của mình.

Với những điều nhỏ nhoi ở trên, mong các bạn tuân thủ theo, nếu cố ý coppy nội dụng thành riêng cá nhân, chúng tôi buộc lòng report site của các bạn theo DMCA quốc tế.

Thank you!

Võ Minh Tuấn.