Site icon Võ Minh Tuấn Blog

[Plugins] Advanced Google Maps Plugin cho WordPress 5.3.3

Advanced Google Maps Plugin

Free Google Maps Plugin dành cho WordPress là plugin Google Maps nâng cao nhất từng được tạo. Đã phát triển nó bằng cách sử dụng phản hồi có giá trị từ hàng nghìn khách hàng. Cung cấp các phần mở rộng / tiện ích bổ sung cao cấp của plugin bản đồ google nâng cao đã được triển khai nhiều chức năng cần thiết và hữu ích.

DEMO ADVANCED GOOGLE MAPS WORDPRESS PLUGIN

Các tính năng nâng cao của Google Maps WordPress Plugin

Hỗ trợ thêm 1

Hỗ trợ thêm 2

Hỗ trợ thêm 3

Hỗ trợ thêm 4

Hỗ trợ thêm 5

Tải xuống Advanced Google Maps WordPress Plugin

Lưu ý:  Nếu bạn đang gặp sự cố với Advanced Google Maps Plugin hãy gửi sự số vào mục liên hệ.

 

Exit mobile version